Zaprojektuj własne ETUI I GADŻETY! KLIKNIJ TUTAJ
 

ZWROTY

Pragniemy, aby produkty, które Państwo u nas kupują były zarówno dobre jakościowo, jak i funkcjonalne. W przypadku, gdy zakupiony towar został uszkodzony lub otrzymano niewłaściwy produkt, prosimy o złożenie reklamacji i zwrot produktów zgodnie z instrukcją. Zasady reklamacji są regulowane przez prawo - aby dowiedzieć się więcej na ich temat, należy sprawdzić Warunki zakupu określone w Regulaminie Sklepu. Aby przyspieszyć proces przetwarzania Państwa reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza RMA, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi tego procesu. Podczas rozpatrywania reklamacji, kierujemy się Państwa życzeniami, zgodnie z przepisami regulowanymi przez obowiązujące prawo. Jeśli chcą Państwo złożyć reklamację produktu - kliknij tutaj.

Jeśli nie są Państwo w pełni zadowoleni z zakupionego produktu albo po prostu już go nie chcą, wówczas przysługuje Państwu możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży (anulowania zamówienia) w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. W tym okresie mogą Państwo przetestować funkcje zakupionego produktu i upewnić się, że spełnia on wszystkie Państwa potrzeby.* (Jeśli jednak produkt był używany w większym stopniu, niż jest to konieczne do określenia jego funkcji i zalet, zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia i zużycia produktu; aby poznać szczegółowe zasady zwrotu lub wymiany produktów, w tym wyłączenie możliwości zwrotu lub wymiany określonej kategorii produktów należy zapoznać się z Regulaminem Sklepu). Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia, należy powiadomić nas o swojej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania produktu (za pośrednictwem formularza on-line, czatu, wiadomości e-mail, telefonu lub standardowego formularza, który otrzymali Państwo wraz z Warunkami zakupu). Następnie od razu należy odesłać nam produkt. Po jego otrzymaniu, w terminie nie późniejszym niż 14 dni, oddamy Państwu pieniądze lub wymienimy produktu na inny. Jeśli chcą Państwo zwrócić produkt - kliknij tutaj.

Informacje dotyczące składania skarg
Spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy MyTrendyPhone a Kupującym rozpatrują właściwe miejscowo i rzeczowo sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od właściwości sądowej określonej w zdaniu poprzednim, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z postępowania mediacyjnego lub postępowania przed stałym polubownym sądem konsumenckim na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014. 148. j.t.).