Wyczyść swój telefon tutaj
 

Zabezpieczenia


 1. MyTrendyPhone informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Takimi możliwymi zagrożeniami, które powinny być brane pod uwagę przez Kupujących, a które są stale brane pod uwagę przez MyTrendyPhone celem zabezpieczenia przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, są:

  1. spam, czyli niezamówiona informacja reklamowa przekazywana drogą elektroniczną (o czym mowa również w § 15 niniejszego Regulaminu),
  2. działanie szkodliwego oprogramowania rozpowszechnianego w środowisku sieciowym,
  3. łamanie zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
  4. łowienie haseł poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika,
  5. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

 2. MyTrendyPhone oświadcza, iż używa protokołu SSL do szyfrowania informacji między przeglądarką internetową (posiadacz karty) a serwerem internetowym (sklep). Oznacza to, że informacje, które są podawane w momencie płacenia kartą płatniczą są chronione podczas przesyłania danych z komputera Kupującego do MyTrendyPhone. MyTrendyPhone informuje, iż SSL jest powszechnie stosowaną formą szyfrowania elektronicznych zakupów i jest uważany powszechnie za bardzo bezpieczne rozwiązanie. Ze szczegółami sposobu szyfrowania tych informacji Kupujący może zapoznać się na stronie internetowej www.ssl.com.